Enkle skjemaer og sjekklister – digitalt og på alle enheter

sjekklister og dokumentasjon - rett på din enhet. uavhengig av platform

Mange bransjer idag har behov for å kvalitetssikre, og dokumentere sitt arbeid for å sikre at det følger gitte standarder, og at relevant lovverk har blitt fulgt. Enten det er i form av oppgaver og prosedyrer, eller bruk av kjemikalier kan dokumentering være en tungvindt prosess.

Se for deg en verden der dine medarbeidere kan dokumentere alt de gjør, underveis. Uten at de må “mellomlagre” informasjonen på papirskjemaer eller andre notatmuligheter. Vår dokumenteringsløsning er tilgjengelig på alle platformer og enheter. Så lenge dine merdarbeidere har tilgang på en digital enhet – kan de følge opp alle sine dokumenteringsbehov – der de er, hvor enn de er.

Fyll ut all dokumentasjon rett i din nettleser. Uavhengig av enhet og operativsystem. Enkel integrasjon mot eksisterende hjemmesider eller på uavhengig platform.

Dette kan være enkle oppgaver som å ha kontroll på at dagens oppgaver er fullført. Eller, det kan være behov for å dokumentere alle steg i en prosess, eller kanskje kontrollere at man har vært igjennom alle punkter før en oppgave kan fullføres.

Støtte for bilder og signatur

Bildedokumentasjon et svært viktig ledd i HMS og KS-arbeidet. Vi ønsker å gjøre det enklere og mer effektivt å rapportere avvik som oppstår underveis i arbeidsdagen. Derfor har alle skjemaer vi lager støtte for video og bilde. Skjemaene kan også utstyres med et eget signaturfelt som kan benyttes til å godkjenne et skjema, signere på avvik, leveranser osv. Vi lager skjemaer tilpasset alle behov. F.eks. for tileggsarbeid, sikker jobb analyse (SJA), sjekklister, kjøresedler, testrapporter eller andre oppgaver som krever dokumentasjon. 

Google Maps og Open Maps støtte

Våre skjemaløsninger støtter også bruk av kart og posisjonstjeneste. Noe som er et must om du er en dronepilot som skal rapportere inn området du skal utføre dronevirksomhet. Posisjonsregistrering er også nyttig ved f.eks. avviksrapporter, uhellsregistrering osv. Vi støtter både Google Maps og Open Maps. Sistnevnte er en gratis konkurrent til Google Maps som får stadig mer utbredelse.

Enhets- og plattformuavhengig

Vår løsning er 100% web-basert og platformuavhengig. Fyll ut et skjema fra din mobil, ditt nettbrett eller PC. Rapporter er umiddelbart tilgjengelig for administrator enten vedkommende er på kontoret, båten eller hytta. Alle skjemaer tilpasses 100% til deres behov.

Vi tilbyr opplæring slik at dere selv kan vedlikeholde og legge til nye skjemaer etterhvert som behovene melder seg. Dermed er dere ikke låst til oss eller våre tjenester. Med mindre dere ønsker det selvfølgelig. Vi har satt opp en DEMOSIDE hvor dere kan se løsningen i praksis. Ta kontakt med oss for tilgang til administrator- og personlig brukertilgang.Rull til toppen