Hva er WordPress og hvorfor bruker vi det som verktøy?

Den enkle, korte versjonen er at WordPress er et av verdens mest utbredte verktøy for produksjon av hjemmesider. Systemet kan raskt og enkelt vedlikeholdes og bygges ut i takt med dine behov og ønsker.

Lav læreterskel

En annen grunn til at vi velger å bruker WordPress er at det er enkelt å lære. Du som kunde skal kunne logge deg inn å oppdatere din hjemmeside – uten å være spesielt datakyndig. Kan du skrive ett brev i Word; kan du oppdatere din egen hjemmeside.

Ny funksjonalitet?

Selv om vi lager en hjemmeside for deg som dekker de behovene du måtte ha i dag – er det ofte sånn at behov og ønsker forandrer seg. Da kan vi (ved hjelp av WordPress) raskt, enkelt og rimelig fikse dette for deg uten nedetid og store utviklingskostnader.

Rull til toppen